Dodacie podmienky

ŠTANDARDNÝ DODACÍ TERMÍN JE 14 DNÍ OD OBDRŽANIA 100% ZÁLOHY OBJEDNÁVKY. Ak požadujete expresné dodacie termíny do 10 dní účtujeme príplatok 20% k celkovej cene.

K správnej výrobe Vašej objednávky je nutné

1. Odsúhlasiť bezchybnú korektúru.
2.
Včas zaplatiť zálohu objednávky (dodací termín je závislý na dátumu prijatia platby).
3.
V prípade akýchkoľvek požiadaviek výrobca ohľadom zaslaných dát (zlá KVALITA lôg, prípadne individuálny design) ihneď obratom zaslať. Ak nebudú dodané požadované dáta, budú použité zaslané logá v kvalite nízkej. V tomto prípade nemožno uplatniť reklamácie vzťahujúce sa na kvalitu lôg, reklam príp. designu dresu.

Platobné podmienky

Pred zahájením výroby je nutné zaplatiť zálohu vo výške 100% zákazky.

Reklamácia

V prípade obsahovej chyby (zlé umiestnenie, nesprávne logo a pod.) musí byť podaná reklamácia písomne do 5 dní po obdržaní tovaru. V ostatných prípadoch sa riadi podľa obchodného zákonníka.